MaS op glazen brug?

Sinds dit schooljaar is de maatschappelijke stage (MaS) verplicht. De afgelopen jaren is er door verschillende partijen hard gewerkt om de MaS goed in de praktijk te krijgen. De MaS loopt inmiddels ruim 5 jaar en er zijn veel positieve ervaringen zowel bij leerlingen, scholen en stagebieders. Volgens scholen en stagebieders zorgen jongeren in de organisaties naast helpende handen voor een frisse blik. Zo’n 20% van de jongeren blijft vrijwilligerswerk doen ná hun stage. Dat is goed nieuws voor organisaties met een vergrijzend vrijwilligersbestand. Docenten geven aan dat zij hun leerlingen maatschappelijk bewuster zien worden en dat jongeren hun talenten ontdekken tijdens de stage. In een tijd waarin de overheid burgers wil stimuleren om zoveel mogelijk zelf en voor elkaar te doen is het afschaffen van deze kennismaking met vrijwilligerswerk geen slimme zet. Bovendien profiteert de samenleving van 6 miljoen uur vrijwillige inzet per jaar door MaS!

Op 29 oktober j.l. is het regeerakkoord gepresenteerd. Hierin staat dat de wettelijk verplichte MaS wordt afgeschaft vanaf het schooljaar 2015/2016. De titel van het regeerakkoord is: bruggen slaan. Tussen rijk en arm. Tussen jong en oud. Er wordt gesproken over wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen en dat ieder mens allereerst zelf verantwoordelijk is voor succes in het leven. De mogelijkheden daartoe wil de politiek zo groot mogelijk maken. Is de MaS niet hét middel om bruggen te slaan? Is de MaS niet hét middel om jongeren te leren dat ZIJ ZELF verantwoordelijk zijn voor succes in het leven en dat je SAMEN veel voor elkaar kunt krijgen? Om de politiek ervan te overtuigen dat de Maatschappelijke stage moet blijven heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) het initiatief genomen om voorbeelden van MaS te verzamelen. Wij zijn blij met dit landelijke initiatief en roepen alle contacten op om zoveel mogelijk best practices te verzamelen.

Bent u voor behoud van de maatschappelijke stage? Help ons dan door uw ervaring kenbaar te maken. Dit kunt u doen door dit formulier in te vullen.

Alvast bedankt voor het invullen van het formulier! We maken ons sterk voor het voortbestaan van de MaS omdat wij er van overtuigd zijn dat je met MaS pas écht bruggen slaat!

 
Contact | Disclaimer | Coole Klussen
A A A